Superposition

Superposition is een project over de manier waarop wij de natuur op atomair niveau begrijpen. Het is geïnspireerd door wiskundige begrippen uit de kwantummechanica en het is het grootste project dat de vooraanstaande Japanse componist van elektronische muziek en beeldend kunstenaar Ryoji Ikeda tot nu toe heeft opgezet.

Gebruik makend van een spectaculaire combinatie van 21 gesynchroniseerde videoschermen, real-time content feeds, digitale geluidssculpturen en – voor het eerst in werk van Ikeda – menselijke performers, verkent hij in Superposition de spannende conceptuele wereld die achter de deur van de kwantumtheorie schuilging. Ikeda’s spannende en intuïtieve muziek dompelt je onder in het grijze gebied tussen 0 en 1, waar en niet waar, waar onzekerheid en waarschijnlijkheid naast elkaar bestaan.

Hij zorgt voor een sterke mix van technologie en kunst die de toeschouwer meeneemt in de onbeschrijfelijke structuren die de grondslag voor alle leven vormen. Het principe van de “superpositie” is een lastig concept dat de aard en het gedrag van materie en kracht op een sub-atomisch niveau probeert te vatten: zolang we niet weten in welke staat een deeltje zich bevindt op een bepaald moment, bevindt het zich in alle mogelijke staten tegelijk. Ikeda maakt dankbaar gebruik van dit idee; hij baseert er deze bijzondere performance op waarin hij geluid, beelden, natuurkunde, wiskundige concepten, menselijke gedragingen en toeval combineert en opnieuw rangschikt.