Jeroen Beekmans (NL)

Meet the makers - Stories in data

CONFERENCE FOR THE CURIOUS | VPRO MEDIALAB EXPLORES THE FUTURE OF MEDIA AND STORYTELLING

Jeroen Beekmans (1985) is medeoprichter van het Amsterdamse bureau voor stedelijke ontwikkeling Golfstromen. Ook is hij één van de oprichters van Pop-Up City, een online magazine over de stad van de toekomst. Tussen 2010 en 2016 deed Golfstromen onderzoek naar gentrificatie in Amsterdam-Noord — het fenomeen waarbij ondergewaardeerde stadsbuurten te maken krijgen met een instroom van kapitaalkrachtigere stedelingen die oudere bewoners wegdrukken en het voorzieningenniveau ‘verhippen’. Om de discussie over gentrificatie aan te zwengelen lanceerde Golfstromen Gentrification Battlefield, een ironische, fictieve videogame waarin gentrificatie in Amsterdam-Noord als een strijd tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ bewoners centraal staat. In 2011 was de game-trailer te zien in het MoMA in New York. In 2016 werd daar een schepje bovenop gedaan met een crowdmapping-project naar gentrificatie, waarbij bewoners in New York en Toronto werd gevraagd om hun eigen, subjectieve ‘frontlinie’ van gentrificatie in hun stad op een kaart te tekenen. Alle kaarten samen vormen vervolgens heatmaps die een aansprekend beeld laten zien van de ontwikkeling van de verschillende wijken in die steden.