24/05/18: STRP KICK-OFF

Aftrap van een kritisch optimistisch onderzoek naar positief futurisme en de rol die kunstenaars en technologie daarbij kunnen spelen.

Datum             24 mei 2018
Tijd                  13:00 tot 18:00 uur
Locatie            Wall Street, Stadhuisplein 6, Eindhoven
Aanmelden    uiterlijk 21 mei via deze link

The best way to predict the future is to create it.
Onszelf een voorstelling maken van de toekomst is een van de moeilijkste opgaven die er bestaat. Wat we (denken te) kennen is het verleden en vaak kijken we door die bril naar de toekomst. In verwarrende tijden vluchten we graag in de illusie van een tijd waarin de wereld ogenschijnlijk duidelijker, veiliger en vriendelijker was. Wie hardop droomt van een betere wereld voor iedereen, een wereld die alleen al daarom niet langer lijkt op die van gisteren, wordt al snel gekwalificeerd als naïeve idealist.
Angst voor de toekomst is begrijpelijk maar vernauwt onze geest en belemmert om nieuwe wegen en strategieën te verkennen. Toch zijn het juist frisse denkwijzen en alternatieve combinaties die we nodig hebben om de toekomst op te bouwen, perspectief aan te brengen en al doende het vertrouwen te herwinnen in het vermogen onszelf en de wereld om ons heen positief te benaderen. STRP richt zich met haar programma voor 2019 en 2020 op een toekomst, die (wellicht) beter is dan we nu allemaal durven denken.

Tijdens de STRP Kick-off lichten we het thema en onze plannen verder toe en denken we samen met kunstenaars en publiek hardop na over de betekenis en definitie van kritisch optimisme in het nu en de toekomst.

Programma
Dit doen we o.a. samen met schrijver en theatermaker Rebekka de Wit die een essay schreef over de vraag waarom naïviteit en optimisme zo inwisselbaar zijn geworden en met filosoof, schrijver en film- en theatermaker Pieter De Buysser die op verzoek van STRP reflecteert op het project An Anthologie of Optimism, over de mogelijkheid tot kritisch optimisme in de 21e eeuw, dat hij 10 jaar geleden initierde. Ook is fotomodel, ‘kanselier’ van The Institute of Exponential Sciences en overtuigd Transhumanist Lotte van Noort onze gast. Zij schuift aan in een deelsessie waarin we samen met het publiek doorpraten over de persoonlijke en maatschappelijke definitie en betekenis van kritisch optimisme.

Schrijver en radiomaker Nikki Dekker maakte voor de VPRO de podacst Iets doen, hoe doe je dat? over hoe zij, en iedereen die iets wil doen een tastbare bijdrage kan leveren aan een betere wereld. Tijdens de STRP kick-off licht Nikki Dekker dit project verder toe en maakt zij samen met het publiek een begin van een nieuwe podcast over activisme.

Download hier het programma als pdf-bestand.

Programma voor docenten en onderwijsmakers
STRP licht toe welke programma’s en activiteiten er zijn gepland voor het onderwijs in deze nieuwe fase. We gaan onder andere in op Future Cities, een samenwerkingsprogramma van STRP en MU waarin we MBO’ers uitdagen alternatieve scenario’s voor toekomstige steden te ontwerpen. We vertellen hoe en waarom we een bijdrage willen leveren aan de transformatie van het MBO en op welke manier opleidingen kunnen meedoen. Studio Makkink & Bey vertelt over hun samenwerkingsproject met do|ob en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, genaamd De Zeewierschool: een onderzoek en experiment waarin nieuwe beroepen, (leer)omgevingen, industrieën en communities worden verkend. Tijdens een workshop van Catelijne van Middelkoop ontdek je de toegevoegde waarde van speculatieve denkwijzen in het onderwijs door de realiteit te bevragen, en juist het onzekere eens voor het zekere te nemen. En Wessel Peeters gaat in op Kritisch Burgerschap en Digitale Geletterdheid: waarom is er zoveel aandacht voor deze onderwerpen en hoe kun je dit toepassen in je eigen lessen?

Download hier het programma voor docenten en onderwijsmakers als pdf-bestand.

***

Een uitgebreidere toelichting op de verschillende programmaonderdelen / sprekers:

Rebekka de Wit
Rebekka de Wit (1985) is schrijver en theatermaker. In 2015 verscheen haar debuutroman We komen nog één wonder tekort. Vanaf 2016 is ze columnist voor De Correspondent en heeft ze de artistieke leiding bij de Vlaamse theatergroep De Tijd.
Rebekka schreef onder andere het essay ‘We zijn allemaal naïef laten we ophouden dit elkaar te verwijten’, waarin zij stelt dat naïef en optimistisch vaak in een adem worden genoemd. En dat, als je eenmaal doorhebt hoe ellendig de wereld is, je je daar blijkbaar naar moet gedragen. Maar hoe langer zij hierover nadenkt, hoe vreemder het haar voorkomt dat optimisme en naïviteit zo inwisselbaar zijn geworden. Tijdens de STRP Kick-Off geeft zij een lezing over wat kritisch optimisme voor haar betekent.

Pieter De Buysser
Pieter De Buysser (1972) is schrijver, film- en theatermaker. 
Hij studeerde filosofie in Antwerpen en Parijs. De vervlechting van feit en fictie, oefeningen in mogelijkheidsdenken en de verbeelding van de opstand, zijn enkele terugkerende thema’s in zijn werk.
Samen met Jacob Wren (Can) initieerde hij 10 jaar geleden het project An Anthology of Optimism. Als beginpunt van dit project schreven zij een brief over kritisch optimisme aan kunstenaars, denkers, wetenschappers, schrijvers, politici en zakenlui van over de hele wereld, met de vraag hierop te reageren.
Middels deze uitwisseling probeerden zij te achterhalen wat de mogelijkheden zijn voor kritisch optimisme in de 21ste eeuw, zowel op persoonlijk vlak als in het socio-economische systeem. In de vorm van een lecture-performance deelden zij de resultaten en hun eigen overdenkingen met het publiek. STRP vraagt Pieter De Buysser om het project 10 jaar na dato nog eens tegen het licht te houden en te reflecteren op de bevindingen van toen.

Lotte van Noort
Lotte van Noort (1996) is fotomodel, een nerdy liefhebber van wetenschap en overtuigd transhumanist. Zij is ‘kanselier’ van The Institute of Exponential Sciences. Het voornaamste doel van dit instituut is innovatie en creativiteit in de wetenschap stimuleren. Als transhumanist is van Noort vooral geïnteresseerd in hoe we de natuur kunnen overstijgen door de mens, als soort, beter te maken.
Met Lotte van Noort, Rebekka de Wit en Pieter De Buysser praten we in een deelsessie door over de persoonlijke en maatschappelijke betekenis en definitie van kritisch optimisme.

Nikki Dekker
Nikki Dekker (1989) is schrijver en radiomaker. Haar gedichten werden gepubliceerd in o.a. De Gids, Tirade en De Optimist. Haar eerste radiodocumentaire Mijn oppas & ik werd geselecteerd voor Prix Europa. Voor de VPRO maakte zij een driedelige serie over activisme. Ze gaat hierin voorbij het liken en tweeten van achter de computer en onderzoekt in haar podacst Iets doen, hoe doe je dat? hoe zij, en iedereen die iets wil doen, een tastbare bijdrage kan leveren aan een betere wereld. Tijdens de STRP Kick-Off licht Nikki Dekker dit project verder toe en maakt zij samen met het publiek een begin aan een nieuwe podcast over activisme.

Studio Makkink & Bey – De Zeewierschool
De Zeewierschool is een project van Studio Makkink & Bey & do|ob voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Als het landschap in dienst komt te staan van zeewier, wat voor effect heeft het dan op de traditionele professies, en wat voor nieuwe beroepen zou het kunnen opleveren? Op welke manier moet het landschap opnieuw worden ingericht?

Het model van De Werkplaats / de Zeewierschool levert een denkkader om de mogelijkheden voor een nieuwe industrie te verkennen. Wanneer we het ontwikkelen van een zeewierindustrie als startpunt nemen, waaromheen zich een community vestigt, dan zien we hoeveel ambachten – en mbo-opleidingen – betrokken zijn bij het bouwen van een dergelijke samenleving. Hoor er meer over tijdens de presentatie van Studio Makkink & Bey.

De ambitie van Makkink en Bey is de rol van de ontwerper uitbreiden tot die van een strateeg. De projecten van Makkink & Bey omvatten producten, meubels, interieurs en de openbare ruimte waarin zij samenwerken met bedrijven. Het werk is bekroond met vele prijzen. Door middel van onderwijs, lezingen en tentoonstellingen verspreidt Studio Makkink & Bey haar visie op vormgeving, een visie die door vele collega’s, zowel binnen Nederland als in het buitenland, gewaardeerd wordt. Op 1 september 2010 werd Jurgen Bey aangesteld als de nieuwe directeur van het Sandberg Instituut, een mastersprogramma van de Rietveld Academie in Amsterdam. Rianne Makkink doceert o.a. aan de mastersopleiding Social Design van de Design Academy Eindhoven.
Middels deze uitwisseling probeerden zij te achterhalen wat de mogelijkheden zijn voor kritisch optimisme in de 21ste eeuw, zowel op persoonlijk vlak als in het socio-economische systeem. In de vorm van een lecture-performance deelden zij de resultaten en hun eigen overdenkingen met het publiek. STRP vraagt Pieter De Buysser om het project 10 jaar na dato nog eens tegen het licht te houden en te reflecteren op de bevindingen van toen.

Wessel Peeters – Kritisch burgerschap en digitale geletterdheid
De maatschappij heeft onderwijs nodig, passend bij onze huidige tijd. Wessel Peeters, medeoprichter van vernieuwenderwijs.nl, docent maatschappijleer / loopbaanbegeleiding en alumnus master leren en innoveren, zet uiteen waarom kritisch burgerschap en digitale geletterdheid juist nu in de spotlights staan. Welke manieren van lesgeven, en welke rol van een docent horen daarbij? En hoe zorgen we ervoor dat dit niet alleen op de huidige maatschappij is gespitst, maar ook toekomstbestendig is? Middels een korte presentatie, discussie en actieve opdracht zal Wessel je informeren, inspireren en hands-on inzichten geven hoe jij als docent dit kunt toepassen in je eigen lessen.

Wessel Peeters is actief bezig met onderwijsinnovatie door te onderzoeken, bloggen, en lezingen en workshops te verzorgen over formatief evalueren, gamification, digitale tools en het werken vanuit de kerndoelen.

Catelijne van Middelkoop – Speculatief Design
Pensioen? Diploma? Eigendom? In de korte workshop ‘Speculatief Design’ maak je in 60 minuten kennis met de mogelijkheden van een speculatieve benadering van een door technologie en automatisering gedomineerde toekomst. Door de realiteit te bevragen en juist het onzekere eens voor het zekere te nemen wordt aan de hand van verschillende toekomstscenario’s bekeken en bediscussieerd wat de toegevoegde waard is van speculatieve denkwijzen in het onderwijs en meer specifiek, het ontwerpproces.
Door intensiever gebruik te maken van ons verbeeldingsvermogen en ruimte te creëren waarin fictie en feitelijkheden samen kunnen bestaan, worden alternatieve oplossingen aangedragen voor (complexe) situaties, die niet alleen in de toekomst maar ook vandaag al van invloed zijn op ons doen en laten. “Vroeger was alles beter?” Later wordt alles beter!

Catelijne van Middelkoop studeerde Grafische- en Typografische Vormgeving aan de KABK in Den Haag, Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de UvA, behaalde een Master of Fine Arts in 2D Design aan Cranbook Academy of Art en doet promotieonderzoek aan de Bauhaus Universiteit in Weimar. Ze is medeoprichter en mede-eigenaar van Strange Attractors Design, een trans-disciplinaire designstudio met vestigingen in Rotterdam en New York. Daarnaast is ze hoogleraar aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft en hoofd van de afdeling Man and Communication aan de Design Academy Eindhoven.