Leanne Wijnsma (NL)

Smell of data

Ons reukorgaan heeft ons van meet af aan geholpen te overleven. Maar jagen en verzamelen doen we nu vooral online. We vergaren ongeremd gigantische hoeveelheden informatie, maar er is geen neus die ons waarschuwt voor de gevaren die op de loer liggen in de online wildernis. Smell of Data is een geur die internetgebruikers op instinctieve wijze alarmeert in geval van datalekkage. De geurdispenser, aangesloten op je computer of telefoon, geeft een waarschuwingssignaal af op het moment dat persoonlijke data op het spel staan. Het idee is afgeleid van de toevoeging van geur aan gas. Data zijn net als gas geurloos, maar lekkages kunnen ernstige gevolgen hebben. Wijnsma koos voor de verspreiding van geur, omdat we geprogrammeerd zijn extra alert te zijn als we iets vreemds ruiken en hier snel op reageren. Samen met filmmaker Froukje Tan maakte Wijnsma een documentaire over Smell of Data. Deze maakt onderdeel uit van de installatie.

Leanne Wijnsma is één van de drie winnaars van de STRP Award for Creative Technology (ACT), een nieuwe Europese prijs die het bundelen van innovatieve krachten stimuleert. De jury beschouwt Smell of Data als “een mooi gelaagd en veelzijdig project dat er in slaagt het digitale en de zintuigen op een verrassende en betekenisvolle manier te verbinden”.