THE ART AND SCIENCE OF EXPANDING OUR SENSORIUM

MICHEL VAN DARTEL & ALWIN DE ROOIJ

Tenzij je een superheld bent is je perceptie van de wereld beperkt door de grenzen van wat menselijke zintuigen kunnen waarnemen. Tot voor kort werden speculaties over het uitbreiden van je zintuiglijke mogelijkheden verbannen naar het rijk van de sciencefiction, maar nieuwe inzichten uit de perceptiepsychologie laten zien dat het nu mogelijk is om deze ‘zintuigelijke verrijking’ een realiteit te maken. Wetenschappers, kunstenaars en designers experimenteren met interfaces die het mogelijk maken te ‘kijken’ met je huid of het magnetische veld van de aarde te voelen met je hele lichaam. Het doel van deze masterclass, onder leiding van Alwin de Rooij (Tilburg University, Tilburg Center for Cognition and Communication) en Michel van Dartel (Avans University, Expertise Centre for Art and Design), is om hierover een interdisciplinaire dialoog op gang te brengen.

Demonstraties worden verzorgd door: Antal Ruhl, Hanna Schraffenberger, Mischa Daams, Bente van Melick en Mathijs Bontje.

Tickets: € 15,- inclusief lunch en STRP Biënnale Expo