Thought Collider (NL)

Rhythm of life

Hoe zou het klinken als je naar de chemische communicatie in je lichaam kunt luisteren? In 2015 bouwden Thought Collider en Dave Young een intrigerende kinetische geluidsinstallatie rond een Photon-Multiplier Tube (PMT). De PMT is een experimenteel medische instrument dat de biofotonen-emissie van de huid meet. Biofotonen zijn ultra-kleine emissies van licht. Planten, bacteriën en dieren gebruiken ze voor cel-tot-cel-communicatie. Onzichtbaar voor het blote oog behoren ze tot het electromagnetische spectrum. Bezoekers kunnen door hun handen op de PMT te plaatsen luisteren naar elektro-chemische boodschappen die hun lichaam doorgeeft. Ze horen de emissie als complexe percussieve ritmes. Met hun deelname stemmen de deelnemers toe om hun persoonlijke lichaamsdata af te staan voor wetenschappelijk en artistiek onderzoek.

Tijdens STRP Biënnale 2017 worden de data van de 56 deelnemers aan de eerste performance voor het eerst publiekelijk afgespeeld. Hierdoor wordt onderzocht in hoeverre bezoekers zichzelf herkennen in de data die ze horen, wat vragen oproept over hoe we betekenis en waarde toeschrijven aan lichaamsdata.