×
First things first. We use cookies to improve your experience.   Privacyverklaring
Accept

Dit is STRP

STRP wil met het publiek, kunstenaars, ontwerpers, media-makers en denkers een open dialoog opzetten over de relatie tussen de mens, experimentele technologie, de samenleving en de toekomst.

STRP gelooft dat de noodzakelijke veranderingen om te komen tot een gezonde ecologie, economie en een onverdeelde samenleving, fundamenteel en radicaal moeten zijn. We gaan het niet redden met snelle designeroplossingen en een blind vertrouwen in nieuwe technologie.

STRP biedt sinds 2006 nieuwe scenario’s voor de toekomst, dialoogsessies, een festival, een internationale tentoonstelling, workshops, rondleidingen, een uitgebreid educatief programma, muziek en performances. Elk jaar coproduceren we meerdere nieuwe kunstwerken in samenwerking met opkomende kunstenaars.

Team

Ton van Gool
Directeur - bestuurder
Shirley Hendrikse
Onderwijs
Djoeke Schoots
Onderwijs
Nadine Roestenburg
Programma manager STRP Scenario
Jip Bierkens
Hoofd Marketing & Communicatie
Ayla de Wit
Office Manager
Suna Karaca
Productie manager
Wendy Vosmeer
Administratie

Onderwijs

STRP wil kunstenaars, publiek en de samenleving uitdagen en verbinden.

STRP biedt het hele jaar educatie en participatieprojecten aan waarin kennis, ervaring en ideeën worden gedeeld. Onze programma's zijn op maat gemaakt voor diverse groepen, wensen en niveau's. Kinderen, jongeren, ouderen, studenten en professionals, er is een programma voor iedereen.

ONDERWIJS

Main Partners

Fonds 21 | Eindhoven365 | Fonds voor Cultuurparticipatie | Gemeente Eindhoven | Mondriaan Fonds | Prins Bernhard Cultuurfonds | Provincie Brabant | Regiodeal Brainport Eindhoven | Stichting Cultuur Eindhoven | Fonds Podiumkunsten | CultuurStation | VSBfonds | Heuvel

Creative Partners

Cultuur & School Utrecht | Cultuurstation | Design Academy Eindhoven | Fontys Hogescholen | HeyHeydeHaas | IMPAKT | Koning Willem I College | Kunstloc | LKCA | MU | Next Nature Network | SintLucas | Summa College | Unfolded

Stichting STRP

Stichting STRP staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17158671. Vanwege de ANBI-status zijn giften aan Stichting STRP onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Klik hier voor meer informatie. Het fiscaal nummer (RSIN) is 812528724.

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

REGLEMENT

STATUTEN

De Raad van Toezicht bestaat uit Eric Liebers, Lorna Goulden, Nicole Maurer en Ran Haase.

Meer over Raad van toezicht

STRP verkent verschillende perspectieven om tot nieuwe ideeën te komen en wil samenlevingsbreed de dialoog voeren, inspireren en activeren. We geloven in een wereld waarin diverse personen en uiteenlopende standpunten elkaar verrijken, zolang men elkaar respecteert, waardeert en hoort. Dat houdt in dat een diversiteit aan mensen zich bij STRP thuis voelt en dat wij ons in het perspectief van een ander willen en kunnen verplaatsen.

Lees meer over Diversiteit en Inclusie bij STRP

Contact

STRP
Torenallee 32/8
5617 BD Eindhoven
+31 (0)40 236 7228
info@strp.nl