An Evening with Timothy Morton

STRP Scenario #5

Thursday 30 January 2020, 20:00 (doors open at 19:30)
Location: DOMUSDELA, Eindhoven
Language: English
Tickets: €10,- via the ticket link

Timothy Morton (philosopher and professor at the Rice University in Houston, USA) is concerned with the question of how humans relate to ecology. 12.500 years ago, we divided the world into nature and culture, into man and animal, with man in the leading role. This way of thinking in terms of boundaries and species, also known as anthropocentrism, must change because humans, animals and things are interwoven. We are all symbiotic beings that are intertwined with other symbiotic beings.

Morton has written several books, of which two have been translated into Dutch. ‘Dark Ecology’ (2016) is now considered a standard work and ‘Being Ecological’ is his most recent book. Don’t expect it to give you a summary of ecological facts and figures or an accusatory monologue, but rather a plea for handling ecological knowledge in a more sincere way.

Morton’s books are an invitation to start thinking in an associative, playful way. In the run up to this STRP Scenario we are therefore organising a reading club, so that we can pause, think and ponder together. More information soon. Want to join in? Just send a mail to info@strp.nl.

---

NL

Donderdag 30 januari 2020, 20:00 (deuren open 19:30)
Locatie: DOMUSDELA, Eindhoven
Voertaal: Engels
Tickets: €10,- via de ticketlink

Timothy Morton (filosoof en hoogleraar aan de Rice University in Houston, USA) houdt zich bezig met de vraag hoe de mens zich verhoudt tot ecologie. 12.500 jaar geleden deelden we de wereld op in 'natuur en cultuur' en in 'mens en dier', met in de hoofdrol de mens. Dit denken in grenzen en soorten, ook wel antropocentrisme, moet op de schop. Mens, dier en ding zijn verweven. We zijn allemaal symbiotische wezens die verstrengeld zijn met andere symbiotische wezens, aldus Morton.

Morton schreef meerdere boeken waarvan er twee in Nederlandse vertaling zijn uitgebracht. ‘Dark Ecology’ (2016) wordt inmiddels als een standaardwerk beschouwd en ‘Being Ecological’ (2018) is zijn meest recente uitgave. Verwacht daarin geen opsomming van feiten of een beschuldigende toespraak, maar een betoog voor het oprechter omgaan met ecologische kennis.

De boeken zijn een uitnodiging om op een associatieve, speelse manier te denken. In de aanloop naar deze STRP Scenario starten we daarom ook met een leesclub, zodat we samen kunnen aarzelen, denken en peinzen over Morton’s gedachtengoed. Binnenkort meer informatie. Wil je meedoen? Stuur een mail naar info@strp.nl.